Stavebný systém SIP's prináša niekoľko benefitov ich užívateľom, stavbárom, architektom ako aj developerom.


Dizajnová flexibilita
Panelová štruktúra stavby umožňuje širokú škálu flexibility pri navrhovaní stavieb bez nutnosti kombinácie s iným stavebným systémom, čím nedochádzka k vzniku tepelných mostov.
Stavebné benefity
Tepelno-izolačné vlastnosti
Vysoká pevnosť
Vzduchotesnosť
Znižovanie nákladov na výstavbu