Jeden systém pre celú stavbu !

Súčasná legislatíva a nové požiadavky si vyžadujú čoraz väčšiu pozornosť počas procesu projektovania a výstavby. Prevencia tepelných mostov a vzduchotesnosť stavebnej konštrukcie je čoraz dôležitejšia.

Stavebným systémom SIP's je možné vyriešiť podlahy, vonkajšie obvodové steny, vnútorné priečky a aj strechy jednoducho a bez zbytočných tepelných mostov.

Jeho univerzálnosť a variabilita dokáže vyriešiť aj tie najnáročnejšie tvary. SIP's môžeme aplikovať ako jediný stavebný systém pre celú obálku stavby, ale je ho možné kombinovať aj s inými stavebnými systémami.

Široká škála využitia

Jeho využitie je možné kdekoľvek. Od rekreačných stavieb, rodinných domov, administratívnych budov, bytových stavieb, škôl, hál aj houseboatov. Prístavby aj nadstavby.

Stavba postavená zo SIP panelov má až 5-násobne vyššie statické parametre než konvenčné rámové konštrukcie. Ich použitie je testované už dekády v tých najnáročnejších klimatických podmienkach a to najmä v severnej časti USA, Kanade a na Aljaške.